Uw persoonsgegevens worden door Camping Frankental (BE0885.605.644, Igelmonderhof 1, 4760 Manderfeld, België) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw contactopname en/of reservatie en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op . Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Laatste wijziging : 10 januari 2022